Författare: facetimemedia

Bra webbdesign

Bra webbdesign är inte helt enkel att skapa men i gengäld ger den många fler besökare och mer lättöverskådlig layout och information.

Lära sig om reklam

Lära sig om reklam kan man göra via olika prestigefulla skolor men en hel del kunskap får du genom att vara medveten om budskapen runtom dig.

Bra kommunikation

Bra kommunikation handlar om att ta kontroll över sina uttrycksmedel och använda dem på ett sätt som passar utifrån vad vill vill kommunicera.

Idéhistoria

Idéhistoria kan studeras på flera svenska universitet och handlar helt enkelt om det mänskliga tänkandets historia i en bred kontext.